Send e-post 85 44 99 14
Pasientservice tilgjengelig nå: Man-Fre 09:30-18:30
121doc Helsemagasin Det er her du finner de gode svarene

Å ha sex med minst 20 damer beskytter mot kreft

Postet på Noe annerledes eller morsomt 23 Apr, 2015

Nei, selvfølgelig ikke 20 på rad, men fordelt over livet. Dette var funnet I en Kanadisk studiet ved Universitetet I Montreal og INRS-instituttet Armand Frapper. Forskerne observerte totalt 3208 menn over en periode på fire år. De fan tut at men som hadde sex med minst 20 forskjellige kvinner har en 28% lavere risiko for å utvikle prostatakreft enn de som bare hadde en partner. Risikoen for aggresiv kreft ble redusert med 19 prosent. Mannlige jomfruer var enda verre: Hos dem var risikoen for prostatakreft over dobbelt så høy som seksuelt aktive men.

Forskningen viser at det er kun kvinnene som hadde en beskyttende effect mot prostatakreft. Monogame homophile hadde ingen økt risiko for å utvikle prostatakraft, men menn som hadde sex med minst 20 andre menn hadde ås dobbelt så høy risiko for å få prosttakreft, og opptil fem ganger større risiko for andre aggressive kreftformer.

Forskerne gjorde også andre obersvasjoner fra datamaterialet. Menn som har flere kvinnelige partnere har flere orgasmer nettopp på grunn av at de har mer sex. Mange utløsninger motvirker prostatakreft, noe også tidligere studier bekrefter. Forskerne kunne ikke forklare hvorfor homoseksuelle menn har en høyere risiko. En mulighet er at analt samleie gir fysisk skade på prostata, men dette undersøkte ikke studien.

Det sås likevel tvil om studiens gyldighet. Like stor som gleden er hos menn til å bruke denne studien til å rettferdiggjøre promiskiøs atferd, er tvilen om at forskerne har basert undersøkelsen på riktig data. Tvilen ligger på at forskerne tok de intervjuede mennene på ordet da de oppga hvor mange sexpartnere de har hatt. Det er dermed ikke mulig å verifisere sannhetsgehalten i utsagnet. Mange vil vel også si at menn i denne situasjonen har en tendens til å overdrive antallet de har hatt sex med.

Påstanden om at hyppige utløsninger vil være bra for helsen din har det blitt stilt spørsmål med. Spesielt blir det trukket frem at det finnes veldig mange menn som, til tross for at de har lite sex med kvinner, ofte utfører håndarbeid som kompensasjon for dette.

Til syvende og sist vil det trolige være langt viktigere faktorer som avgjør sykdomsrisiko, som for eksempel kjente risikofaktorer som alder, etnisitet og arvelige forhold. Menn som er i et forhold går også til legen oftere og dermed blir ting som kreftsvulster oppdaget tidligere. Menn som er mer ute etter mange partnere er kanskje igjen mer opptatt av å holde helse og fitness på topp, og dermed er deres «naturlige» atferd riktig for å motvirke kreft. Om så av helsemessige grunner er det nok plenty av menn som har et sterkt ønske om å øke «antallet sitt» forbi 19.

Kommentarer
  • Ditt navn:*
  • Din epost:
  • Din kommentar:*
Fortsett å lese
Oppdag kategoriene på 121doc blogg
Discover more
Våren og sommeren er like rundt hjørnet, og det er derfor på tide å finne... Fortsett å lese
De blå sonene er fire områder i verden hvor det er lav forekomst av... Fortsett å lese
Merkelige måter å bli smittet av en kjønnssykdom på
Kjønnssykdommer er alltid kontroversielt. Hvem har det, hvem blir smittet,... Fortsett å lese