Resept for 299kr uansett behandling x
Live Chat +47 80 06 91 46
Kundeservice tilgjengelig nå: Man-Fre 9:00 - 18:00
 • Privat og konfidensiell serviceDiskré forpakning og betaling
 • Ekte medisinerFra apotek i Norge
 • Vår service inkluderer alt – Ingen skjulte kostnaderAlle priser inkluderer forsendelse & resept
 • Rask leveringTil hele landet
Hjem / Overvekt / Mysimba

Mysimba

 
 1. Gjennomfør en kort, skriftlig legekonsultasjon
 2. Velg dose og pakningsstørrelse
 3. Vent på legevurderingen for trygg foreskriving
 4. Få tilsendt din behandling
Denne behandlingen er for øyeblikket ikke tilgjengelig hos 121doc. Vennligst oppgi din e-postadresse dersom du ønsker å bli oppdatert når vi har fått denne, eller et alternativ, på lager igjen.

Slankemiddelet Mysimba forklart

Mysimba er navnet på et legemiddel som skal brukes sammen med et sunt kosthold og trening for å administrere vekttap hos voksne (menn og kvinner 18 år eller eldre):

 1. som lider av fedme (har en kroppsmasseindeks - BMI - på 30 eller mer);
 2. som er overvektig (har en BMI mellom 27 og 30) og har vektrelaterte komplikasjoner som diabetes, unormalt høyt nivå av fett i blodet eller høyt blodtrykk

Body mass index (BMI), eller kroppsmasseindeks (KPI), er en måling som indikerer kroppsvekt i forhold til høyde, og kan kalkuleres ved å ta din kroppsvekt (kg) og dele på din høyde (cm) ^ 2. Regnestykket ser slik ut: BMI = kg/cm^2. Du kan også regne ut kroppmasseindeksen ved å bruke vår BMI kalkulator.

Mysimba er et sentralt virkende slankemiddel som består av en fast dose kombinasjon av de aktive virkestoffene naltrexon og bupropion. Naltrexon er en mu opioid reseptor (μOR), og bupropion er en noradrenalin og dopamin reopptakshemmer. Mysimba, ved hjelp av de to aktive virkestoffene, virker på områder i hjernen som er med på å kontrollere energiforbruk og matinntak. I motsetning til andre behandlinger mot overvekt og fedme, virker Mysimba ved å dempe matlyst og matinntak istedenfor å virke lokalt i fordøyelsessystemet.

Mysimbas virkemåte

Mysimba er tilgjengelig som depottabletter som inneholder 7,2 mg naltrexon og 78 mg bupropion, og kan kun fås på resept. Depottabletter vil si at virkestoffene frigis og absorberes gradvis for å oppnå en jevn virkning over tid.

Begge de aktive ingrediensene i Mysimba påvirker den mesolimbiske delen av hjernen for å påvirke spiseatferd. Belønningssystemet består av en nervebane mellom det ventrale tegmentale området og lystsenteret i hjernen (nucleus accumbens).

Lystsenteret i hjernen settes i gang når en person for en belønning for visse handlinger. I belønningssystemet sender nerveceller i det ventrale tegmentale området elektriske impulser (f.eks dopaminmolekyler) til nerveceller i lystsenteret i hjernen. Dopamin frigjøres i hjernen ved f.eks matinntak, og inntak av mat kan derfor oppleves som en belønning for hjernen, slik at man vil ha mer. Rusmidler og forelskelse vil også frigjøre dopamin, som kan resultere i avhengighet.

Mysimba inneholder de aktive virkestoffene naltrexon og bupropion, som begge er lisensiert individuelt i Norge/EU for annet bruk.

strukturell-formula-av-mysimba

Naltrexons rolle i Mysimba

Virkestoffet Naltrexon er en mu opioid reseptor (μOR), og brukes blant annet i behandling av alkoholavhengighet og opioidavhengighet ved å redusere lysten/ønsket på alkohol. Alkohol frigjører dopamin i hjernen på lik måte som matinntak gjør. Naltrexon er en ingrediens i Mysimba for vekttap, rett og slett for å redusere ønsket om å innta mat.

Bupropions rolle i Mysimba

Bupropion er en noradrenalin- og dopamin reopptakshemmer (NDRI) som brukes i behandling av blant annet depressive episoder (antidepressiv) og for røykeavvenning. Bupropion virker som en nikotinreseptor antagonist (reseptorhemmende virkning) i hjernen. Dette betyr at den hemmer reseptorene det binder seg til i hjernen. Ved røykeavvenning vil bupropion feste seg til nikotinreseptorene, slik at man ikke lenger har ønske om nikotin. Bupropion i Mysimba, har lik virkning, men demper kravene om mat, som bidrar til at ønsket om mat blir mindre.

Mysimba, ved hjelp av de to aktive virkestoffene, virker kort fortalt lokalt i hjernen og påvirker hjernens belønningssystem og lystsignaler. Mysimba er derfor med på å kontrollere matinntaket og energiforbruket, men må kombineres med en lavkalori diett i tillegg til trening for å gå ned i vekt.

Hvordan skal jeg bruke Mysimba?

Mysimba kan brukes av individer mellom 18 og 64 år. Pasienter mellom 65 og 74 år bør bruke Mysimba med forsiktighet.

En behandling med Mysimba begynner med én enkelt tablett hver morgen, hvor dosen gradvis økes over 4 uker til den anbefalte maks dosen på fire tabletter er nådd. Dosen skal fortsette å være den samme fra uke 4 og videre i behandlingen.

Uke Dosering
1 1 tablett om morgenen
2 2 tabletter daglig; 1 om morgenen og 1 om kvelden
3 3 tabletter daglig; 2 om morgenen og 1 om kvelden
4 og videre 4 tabletter daglig; 2 om morgenen og 2 om kvelden

Mysimba skal helst tas med mat, og skal svelges hele med vann. Tabletten skal ikke deles, knuses eller oppløses før den inntas for å sørge for at dosen som tas er rett, og for å redusere sjansen for enkelte bivirkninger.

Mysimba pasienter bør ha deres respons og toleranse for medisinen kontrollert regelmessig, og behandlingen bør stoppes hos pasienter som har visse bivirkninger som økning i blodtrykk.

Man bør gå ned minst 5% av sin kroppsvekt innen 16 uker (4 måneder) på Mysimba, og behandlingen bør avsluttes om dette ikke er nådd. Mister man ikke minst 5% av sin kroppsvekt i de første 16 ukene av behandlingen er Mysimba kanskje ikke den rette vekttapsbehandlingen for deg.

Mysimba dosering

Mysimba kommer i form av en depottablett og inneholder de aktive virkestoffene naltrexon og bupropion, i tillegg til hjelpestoffer og fargestoffer.

Hver Mysimba depottablett inneholder:

 • Naltreksonhydroklorid 8mg (tilsvarer naltrekson 7,2mg)
 • Bupropionhydroklorid 90mg (tilsvarer bupropion 78mg)
 • Laktose
 • Indigokarmin E 132 (fargestoff)
 • Titandioksid E 171 (fargestoff)

Andre ingredienser i Mysimba er: mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, vannfri laktose, cysteinhydroklorid, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellose, dinatriumedetat, kolloidal silisiumdioksid, polyvinylalkohol, talkum og makrogol 3350.

Depottablett vil si at virkestoffene i tabletten frigjøres litt etter litt, og gjør at tabletten gir en jevn virkning over lengre tid. Ettersom Mysimba frigjør virkestoffene jevnlig frem til neste dosering, bør man aldri ta mer enn den foreskrevne dosen.

Personer som begynner med Mysimba skal først begynne med 1 tablett daglig (7,2mg naltrexon og 78mg bupropion), og dosen skal justeres opp til maksimal anbefalt dose i uke 4 med 4 tabletter daglig (28,8mg naltrexon og 312 mg bupropion). Grunnen til at dosen skal gradvis økes over 4 uker er for at kroppen skal venne seg til Mysimba og dens virkestoffer, og man bør følge med om man opplever bivirkninger før maksimal dose er nådd. Man bør også følge med på toleransen til virkestoffene i Mysimba før den maksimale dosen innføres.

Mysimba dosering uke for uke

Før uke 3 og 4, hvor dosen av naltrexon og bupropion er høy, bør man vite hvordan kroppen har reagert på virkestoffene. Opplever man ubehagelige bivirkninger eller tegn til allergiske reaksjoner bør helsepersonell oppsøkes før dosen eventuell justeres opp til 3-4 tabletter daglig.

Uke: Daglig dose: Naltrexon: Bupropion:
Uke 1: 1 tablett 7,2 mg 78 mg
Uke 2: 2 tabletter 14,4 mg 156 mg
Uke 3: 3 tabletter 21,6 mg 234 mg
Uke 4 og videre: 4 tabletter 28,8 mg 312 mg

Glemt Mysimba dose

Glemmer du å ta en dose med Mysimba, bør du ta neste dose til vanlig tid, aldri ta dobbel dose eller mer enn den foreskrevne dosen. Glemmer du flere påfølgende doser, bør du råde deg med helsepersonell om hvordan du skal fortsette med, eller omstarte, behandlingen.

Mysimba bivirkninger

Mysimba kan forårsake bivirkninger på lik linje med alle reseptbelagte legemidler. Dersom du bruker enkelte andre medisiner som kan ha en interaksjon med Mysimba eller har kontraindiserende helsetilstander vil ikke Mysimba foreskrives. I noen tilfeller kan Mysimba foreskrives ved tett oppfølging av lege/helsepersonell for tryggest mulig bruk.

Bivirkninger ved bruk av Mysimba
Tadalafil Hode og øyne:
 • Hodepine
 • Angst
 • Depresjon & selvmordstanker
 • Mareritt/unormale drømmer
 • Økt tåreproduksjon
 • Synsforstyrrelser
Ansikt og hud:
 • Akne
 • Eksaserbasjon av psoriasis
 • Allergiske reaksjoner
 • Utslett
 • Rødme
Hjerte/kar:
 • Økt blodtrykk: Tidlig, forbigående økning i både systolisk og diastolisk blodtrykk
 • Postural hypotensjon (lavt blodtrykk)
 • Unormalt rask hjerterytme
Mageregionen:
 • Endring av matlys (økt/redusert appetitt)
 • Urolig mage (kvalme, oppkast, diaré)
 • Gass i mage (raping og flatulens)
 • Smerte i øvre og nedre abdomen
Kjønnsorganer og rektum:
 • Hemoroider & blod i avføring
 • Forsinket ejakulasjon & erektil dysfunksjon
 • Uregelmessig menstruasjon
 • Hyppig vannlating & urinretensjon
Kropp og muskler:
 • Artralgi og myalgi
 • Balanseforstyrrelser
 • Leversykdom, hepatitt & økte leverenzymer
 • Kjevesmerter & lyskesmerter
 • Rabdomyolyse

Finn ut hvordan de forskjellige områdene på kroppen blir påvirket av Mysimba og de aktive virkestoffene (naltrexon og bupropion).

Denne oversikten viser ikke alle bivirkningene, eller hyppigheten, til Mysimba. Du bør alltid lese pakningsvedlegget for en fullstendig oversikt over bivirkninger.


De vanligste bivirkningene ved bruk av Mysimba

Svært vanlige bivirkninger kan ramme mer enn 1 av 10 personer og inkluderer: magesmerter, kvalme, forstoppelse, oppkast, myalgi, artralgi, hodepine, rastløshet, angst og søvnløshet.

Vanlige bivirkninger forekommer hos mellom <1/10 og >1/100 personer. Vanlige bivirkninger inkluderer redusert antall lymfocytter, munntørrhet, tannpine, smerter i øvre abdomen, diaré, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, palpitasjoner, EKG-endringer, hetetokter, hyperhidrose, pruritus, alopesi, utslett, svetting, hypersensitivitetsreaksjoner, forsinket ejakulasjon, brystsmerter, svimmelhet, tremor, dysgeusi, oppmerksomhetsforstyrrelser, letargi, konsentrasjonsvansker, smaksforstyrrelser, irritabilitet, affektive lidelser, depresjon, nedsatt appetitt, tinnitus, vertigo, nervøsitet, økt energi, frysninger, feber, hyperhidrose og økt tåreproduksjon.

Opplever du tegn til høyt blodtrykk, selvmordstanker, eller tegn til en alvorlig allergisk reaksjon bør du snakke med helsepersonell umiddelbart. Du kan bli anbefalt en lavere dose, å avslutte behandlingen, eller en alternativ behandling for vekttap, som f.eks Xenical.

Ved plagsomme bivirkninger, eller bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget, bør du ta kontakt med din lege. Du kan i tillegg melde fra om bivirkninger på https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter som vil bidra til å gjøre informasjonen om bivirkninger mer omfattende og eventuelt gjøre legemiddelet tryggere.

Advarsler og forholdsregler før bruk av Mysimba

Ettersom legemiddelet er et reseptbelagt legemiddel skal Mysimba bare tas hvis foreskrevet av en lege. Mysimba er indikert til menn og kvinner mellom 18 og 64 år, med en BMI på over 30 eller mellom >27 og <30 hos personer hvor minst en vektrelatert helsetilstand er tilstede. Mysimba er ikke indikert personer <18 år eller >75 år, og bør brukes med forsiktighet hos eldre pasienter >65 år. Personer med en BMI på under 27 skal ikke bruke Mysimba.

Slankemiddelet bør ikke tas av pasienter som har overfølsomhet, eller som er allergisk, overfor noen av de listede ingrediensene. Medisinen er ikke egnet for kvinner som er gravide eller som prøver å bli gravide. Kvinner som ammer bør diskutere dette med helsepersonell før de begynner med behandlingen. Pasienter som har eller har hatt spiseforstyrrelser (bulimi eller anoreksi), eller med lever- eller nyresykdom bør ikke bruke Mysimba.

Pasienter bør også unngå Mysimba hvis de opplever ukontrollert hypertensjon (høyt blodtrykk), anfallsforstyrrelser, har en kjent svulst i sentralnervesystemet eller ved akutt avvenning av benzodiazepin eller alkohol. Mysimba skal ikke tas hvis pasienten allerede tar andre produkter som inkluderer bupropion eller naltrexon, eller har en historie med bipolar lidelse. Mysimba er også uegnet for pasienter som for tiden er avhengige av opiatagonister eller kroniske opioider, eller bruker antidepressiva som kalles monoamino-oksidasehemmere (MAO-hemmere), eller har tatt dem i løpet av de siste 14 dagene.

Mysimba skal brukes med forsiktighet hos pasienter med historie av depresjon. Mysimba inneholder bupropion som er brukt i noen antidepressiva, og ligner på aktive ingredienser som finnes i noen andre antidepressiva. Potensielt kan dette øke risikoen for selvmordsoppførsel. Bupropion kan også øke risikoen for å oppleve anfall.

Les alltid pakningsvedlegget før du bruker Mysimba eller andre legemidler for en full oversikt over advarsler og forholdsregler.

Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Medisinen sendes fra apotek i Norge
Tilgjengelige behandlinger
Service vurderinger
Rating
Utmerket
5 4.7
4,576 pasienter har vurdert vår service til å være:
Produkt vurderinger
Våre pasienter foretrekker våre tjenester fordi:
 • Vennlig og hjelpsom kundeservice

  Kundeservice på nett: Man-fre, fra kl.9:00 - 18:00
 • Vår service inkluderer alt

  Vår tjeneste inkluderer legekonsultasjon, resept, behandling tilsendt og kundeservice
 • Sendes fra apotek i Norge

  Bestill før kl. 14:00 på hverdager for en raskere levering