Live Chat 85 44 99 14
Pasientservice tilgjengelig nå: Man-Fre 09:30-18:30
 • Privat og konfidensiell serviceDiskré forpakning og betaling
 • Ekte medisinerFra apotek i Norge
 • Vår service inkluderer alt – Ingen skjulte kostnaderAlle priser inkluderer forsendelse & resept
 • Rask leveringTil hele landet

Hypnoterapi for Røykeslutt

Det finnes mange tilgjengelige behandlinger hvis du vurderer å slutte å røyke . Det anslås at ca 1 av 10 personer fortsatt røyker i Norge og undersøkelser har konsistent konstatert at de fleste av dem ønsker å slutte. I tillegg til medikamenter og nikotinerstatningsprodukter, så har bruk av alternative behandlinger som hypnose og akupunktur også blitt populært.

Hva er Hypnose?

Hypnose er beskrevet som en transe-lignende tilstand hvor du har økt konsentrasjon og fokus. De fleste, opplever at når de er under hypnose så kan de føle seg avslappet og rolig. I denne tilstanden så kan du bli mer åpen for forslag, men du vil fortsatt ha kontroll over dine handlinger.

Hypnoterapi - eller hypnose - blir vanligvis utført med assistanse fra en terapeut som har relevant trening. Ved å bruke verbal repetisjon, avslapningsteknikker og visualiseringer så kan de hjelpe deg med å entre en hypnotisk tilstand hvor du er mer åpen for forslag og forandring.

Hypnose og Røyking

Hypnose er ofte tilbudt som en behandling for å slutte å røyke. Det er slik at når du er i en hypnotisk tilstand så kan underbevisstheten din bli påvirket for å hjelpe deg med å endre tankemønster og adferdsel. Når du er i en avslappet tilstand så er du mer åpen for forslag som kan være gunstige for deg. Selve metoden kan variere fra terapeut til terapeut, men generelt sett så er det lagt fokus på å øke viljen til å slutte og øke de negative assosiasjonene du forbinder med å røyke.

En annen hypnose teknikk kalt Spiegels metode er også populær. Denne fokuserer på tre viktige budskap under hypnoterapi:

 • At røyking kun er forgiftning av kroppen din
 • At du trenger kroppen din for å leve og overleve
 • At du bør beskytte og respektere kroppen din

Fungerer det egentlig?

Det er finnes mange anekdotiske bevis som tyder på at hypnose kan være en effektiv behandling for å slutte å røyke, men så langt så finnes det svært lite vitenskapelig forskning som støtter disse påstandene. På grunn av dette, så er ikke hypnose tilgjengelig gjennom NHS.

Selv om det er behandling som forløper over en lengre periode, så er det en mangel på troverdig forskning til å konkludere om det er effektivt eller ikke. Enkelte av utfordringene ved å evaluere Hypnoterapi er:

 • Stor variasjon i teknikkene og metodene som blir brukt
 • Stor variasjon blant terapeutenes kompetanse og ferdigheter, da yrket stort sett er uregulert
 • Stor variasjon blant pasientenes åpenhet for hypnose, det er estimert at 1 av 4 personer ikke kan hypnotiseres

Blant forskningen som har blitt gjort angående hypnoses effektivitet som en behandling for å slutte å røyke, så har resultatene variert.

 • I 2007, så viste funn fra en liten studie på 67 pasienter på et sykehus veldig lovende indikasjoner på at hypnose var en effektiv behandling. De rapporterte at 50% av de som ble behandlet fortsatt var ikke-røykere etter seks måneder, sammenlignet med 15,78% som brukte Nikotinerstatningsbehandling (NRT).
 • I 2008, i en studie med 286 deltagere, så ble det undersøkt om hypnose og nikotinplaster var mer effektivt enn adferdsterapi og nikotinplaster. Resultatene var lovende og viste at 20% av de som mottok hypnose og NRT ikke røykte 12 måneder etter de sluttet, i motsetning til 14% av de som brukte NRT og gruppeterapi.
 • I 2010, så ble en gjennomgang utført av Chochrane. De analyserte resultatene til elleve forskjellige studier med 18 forskjellige kontroll metoder. De fant motstridende resultater når de sammenlignet hypnoterapi mot ingen behandling eller alternativ behandling. De konkluderte at det ikke var mulig å bevise at hypnose kunne være like effektivt som rådgivningsterapi og avdekket at studiene som viste positive resultater av betydning var ukontrollerte studier som ikke var blitt godkjent av randomiserte kontrollerte studier.

Selv om det ikke finnes konklusive bevis, så ses hypnose på som en sikker behandling, når det blir utført av kompetent personell.

Alternative behandlinger for røykeslutt

To medikamenter er tilgjengelige for å hjelpe deg med røykeslutt. Disse medikamentene kan redusere røykesuget og gi deg den ekstra hjelpen du trenger for å takle abstinenssymptomene.

 • Champix (varenicline) Dette er en av de mest effektive medikamentene. Tabletter tas for 12 uker og er opptil 50% mer effektive enn andre metoder for røykeslutt.
 • Zyban (bupropion): Dette er et annet medikament. Det var opprinnelig en behandling mot depresjon, men det ble oppdaget at det hjalp med røykeslutt.

Nikotinerstatningsbehandling (NRT) er en annen tilgjengelig behandling. Behandlingen består av blant annet nikotin pastiller, inhalator, plaster, tyggegummi og spray. Alle kan fås kjøpt uten resept. De fungerer ved å frigi nikotin i blodstrømmen i en mindre mengde enn du ville fått fra å røyke en sigarett, men nok til å lette abstinenssymptomene.

Andre metoder for å slutte å røyke inkluderer å slutte tvert, nedtrapping, bruk av e-sigaretter, støttegrupper, røykeslutt-apper og andre alternative behandlinger. Hvis du er interessert i å slutte å røyke, så kan du gå igjennom en gratis nettkonsultasjon her, så kan vi vurdere omChampixkan være passende for deg.

Kilder:

Velg
behandling
Fyll ut en skriftlig konsultasjon
Legen skriver ut resept
Medisinen sendes fra apotek i Norge